Loading Events

« All Events

  • This event has passed.

ทอดกฐินสามัคคี

1 ตุลาคม 2021 - 19 พฤศจิกายน 2021

เดือนตุลาคม-เดือนพฤศจิกายน
วันแรม 1 เดือน 11 –วันขึ้น 15 ค่าเดือน 12

วัดทุกแห่งในอำเภอบำงเสำธง
วัดปากคลองมอญ
วัดศรีวารีน้อย
วัดบัวโรย
วัดเสาธงกลาง
วัดศิริเสาธง
วัดหัวคู้
วัดจรเข้ใหญ่
วัดสุวรรณภูมิพุทธชยันตี
วัดมงคลนิมิตร
วัดเสาธงนอก

Details

Start:
1 ตุลาคม 2021
End:
19 พฤศจิกายน 2021
Copyright © 2021 | สุขไม่จางที่บางเสาธง สมุทรปราการ| | www.happinessbangsaotong.com